Lettering the montesas

Boceto the montesas

Bocetos_2 the montesas